Aanmelden vanaf leerjaar 2

Wanneer een leerling tussentijds overstapt van een VO-school naar een van de locaties van het Atlas College, kan gebruik worden gemaakt van het inschrijfformulier ‘leerjaar 2 of hoger’. Dit formulier kunt u downloaden en na invulling en ondertekening opsturen naar de betreffende locatie.

Bij het overstappen naar de OSG West-Friesland wordt altijd een intakegesprek gevoerd met de decaan en/of de afdelingsleider van het desbetreffende leerjaar. Een definitief besluit tot plaatsing wordt voor 15 juni 2022 genomen.