Wij zijn de OSG

De OSG West-Friesland is een openbare school voor mavo (vmbo-tl), havo, atheneum en gymnasium met een duidelijke visie op onderwijs en maatschappij. Hier hoort een viertal krachtige kernwaarden bij: Samen, Cultureel, Eigenzinnig en Onderzoekend. Deze kernwaarden vindt u terug in het onderwijsaanbod, de lessen, de reizen, de activiteiten en de excursies.

De OSG typeert zich door een open houding naar de wereld, de natuur en de medemens. We vinden het erg belangrijk om onze leerlingen de mogelijkheid en ruimte te bieden om op zoek te gaan naar hun eigen identiteit en hun talenten. Dat betekent dat er bij ons plaats moet zijn voor alle leerlingen die vanuit hun eigen kracht en persoon keuzes maken. Ook als dit om afwijkende keuzes gaat. Dat vereist een sterk pedagogisch klimaat en een hoge mate van veiligheid voor iedereen. We denken dat we er in slagen de leerlingen deze inspirerende omgeving te bieden.

Wij zijn ervan overtuigd dat dit het beste tot zijn recht komt in een omgeving waar vertrouwen in het eigen kunnen, in elkaar en in de omgeving, de basis vormen.

Samen

Op de OSG vinden we het belangrijk dat we dingen samen doen. Kom je hier in de brugklas? Dan ga samen met je klasgenoten aan de slag met de Krachtige Klas. Daarnaast noemen wij de eerste vier weken de Wenweken, waarin je samen met je klas, de leerlingmentoren en je mentor went aan het leven op de middelbare school. Geen enkele leerling staat er op de OSG alleen voor. En dat gaat zo door tot en met het examenjaar.

Cultureel

De creatieve vakken nemen een belangrijke plek in op de OSG. We maken je graag nieuwsgierig naar creatieve, bijzondere ideeën van andere mensen en naar de dingen die ze daarmee doen. Maar we vinden het net zo belangrijk dat je je eigen, originele oplossingen vindt voor vraagstukken.

Niet alleen bij de kunstvakken, maar ook bij alle andere vakken stimuleren we je om je eigen fantasie te gebruiken. Je krijgt de ruimte om vooral zelf na te denken, want dan kun je pas écht creatief zijn en dat kun je in de rest van je leven gebruiken.

Eigenzinnig

Elke leerling heeft een eigen identiteit, achtergrond en emoties. Voor iedereen is plek op de OSG.
Wil je een reusachtig schilderij maken of een bijzonder onderzoek doen? Dat vinden we interessant en proberen we altijd mogelijk te maken. Wil je een eigen draai geven aan je vakkenpakket of rooster? Dan gaan we daarover in gesprek.

Maar eigenzinnig is net zo goed het dragen van een opvallende bril, een bijzonder kapsel hebben of dagelijks met de oude hoed van je opa naar school komen.

Onderzoekend

Op de OSG vinden we onderwijs pas echt geslaagd als onze leerlingen zichzelf dingen afvragen, nieuwsgierig zijn, in staat zijn om zelfstandig op onderzoek uit te gaan en antwoorden te vinden op hun vragen.

Om zelfstandig een onderzoek uit te voeren dagen we de leerlingen in de lessen uit om goed en creatief na te denken. Onze leerlingen maken veel werkstukken, waarbij de onderzoeksvaardigheden die we ze aanleren gebruikt worden.

Omdat we onderzoekend zijn zo belangrijk vinden bieden wij als een van de weinige scholen Filosofie aan in de onderbouw. Bij filosofie onderzoek je je eigen gedachten en leer je anders denken.