OSG West-Friesland

Dagelijkse leiding OSG West-Friesland

De dagelijkse leiding van OSG West-Friesland is in handen van de heer M. Brugman (directeur a.i.) Hij wordt ondersteund door de afdelingsleiders:

  • De heer B. Butter (brugklas)
  • Mevrouw A. van der Lee (mavo 2, 3 & 4)
  • Interim mevrouw I. van ‘t Hull (havo 2, 3, 4 & 5)
  • Mevrouw C. Roozeman (havo 2, 3, 4 & 5)
  • De heer M. de Groote (vwo 2, 3, 4, 5 & 6)

Leerlingenraad

De leerlingenraad overlegt eens in de drie, vier weken onderling en voert daarnaast regelmatig overleg met de directeur. Heb je ook een onderwerp of thema dat je bij de leerlingenraad wilt aankaarten? Schiet dan een van de leden aan of stuur een mailtje naar leerlingraadosg@gmail.com.

Ouderraad

De ouders van de leerlingen van het Atlascollege, locatie OSG, zijn vertegenwoordigd in de Ouderraad OSG. De Ouderraad heeft als taak het bevorderen van de betrokkenheid van ouders bij de school en het behartigen van de belangen van leerlingen en hun ouders bij de medezeggenschapsraad, de schoolleiding en het bevoegd gezag.

De Ouderraad vervult een adviserende rol voor schoolleiding en medewerkers om te komen tot een goede en leerzame schoolperiode voor onze kinderen.

Lees meer over de ouderraad>>