Visie & Missie

De OSG West-Friesland is een openbare school voor mavo (vmbo-tl), havo, atheneum en gymnasium en maakt deel uit van de scholengroep Atlas College. De OSG heeft een duidelijke visie op onderwijs en maatschappij. Hier hoort een viertal krachtige kernwaarden bij: Samen, Cultureel, Eigenzinnig en Onderzoekend. Deze kernwaarden vindt u terug in het onderwijsaanbod, de leerroutes, de lessen, de excursies en de reizen, maar ook in de leeflijn waarin we het welbevinden van de leerlingen centraal stellen.

De leerlingen dagen we uit om het beste uit zichzelf te halen en vooral zichzelf te zijn. De docenten en medewerkers staan voor een veilige en uitdagende omgeving waarin we onze leerlingen de mogelijkheid en ruimte bieden om op zoek te gaan naar hun eigen identiteit en talenten. We gaan ervan uit dat iedere leerling een eigen talent heeft en dat elk talent en elke kwaliteit even belangrijk is. Dat vereist een sterk pedagogisch klimaat en een hoge mate van veiligheid voor iedereen. We denken dat we er in slagen de leerlingen deze inspirerende omgeving te bieden.

De OSG West-Friesland wil de school zijn waar de leerlingen niet alleen kunnen laten zien wie zij zijn, maar ook wat zij kunnen. Op de OSG vinden we onderwijs pas echt geslaagd als onze leerlingen zichzelf dingen afvragen, nieuwsgierig zijn, in staat zijn om zelfstandig op onderzoek uit te gaan en antwoorden te vinden op hun vragen. De OSG staat ook voor maatwerk en gepersonaliseerd onderwijs. Aan individuele leerlingen op mavo, havo en vwo wordt de kans geboden om vakken op een hoger niveau te volgen, op een hoger niveau examen te doen en om in het voor-examenjaar al in één of meer vakken examen te doen.

Op de OSG vinden we het belangrijk dat we de dingen samen doen. Leerlingen, ouders en medewerkers werken samen om ervoor te zorgen dat de OSG een positieve en stimulerende leer- en leefomgeving is. Onderling respect en een positieve sfeer staan op de OSG West-Friesland hoog in het vaandel. Binnen de mogelijkheden wordt leerlingen passend onderwijs aangeboden. De OSG West-Friesland besteedt veel zorg aan persoonlijke begeleiding van de leerlingen. Het kan immers voorkomen dat een leerling tijdelijk wat extra ondersteuning of een speciaal soort begeleiding nodig heeft. Deze aandacht wordt geboden door mentoren en specialisten van het ondersteuningsteam. De OSG ondersteunt de groei van de leerling op dit gebied op een zorgvuldige, systematische en coachende manier. Dit vraagt van alle betrokkenen onderling respect en betrokkenheid.

Wij zijn ervan overtuigd dat dit alles het beste kan gebeuren in een omgeving waar vertrouwen in het eigen kunnen, in elkaar en in de omgeving, de basis vormen. Een school neemt immers een belangrijke plaats in als het gaat om de opvoeding en groei en bloei van uw zoon of dochter. Wij doen alles wat binnen ons vermogen ligt om iedere leerling verder te brengen en het beste uit zichzelf te kunnen halen. Wij zijn trots op de mooie cijfers en feedback die wij van onze leerlingen ontvangen