Visie & Missie

De OSG West-Friesland is een openbare school voor mavo (vmbo-tl), havo, atheneum en gymnasium met een duidelijke visie op onderwijs en maatschappij. Hier hoort een viertal krachtige kernwaarden bij: Samen, Cultureel, Eigenzinnig en Onderzoekend. Deze kernwaarden vind je terug in het onderwijsaanbod, de lessen, de reizen, de activiteiten en de excursies.

De OSG typeert zich door een open houding naar de wereld, de natuur en de medemens. We vinden het erg belangrijk om onze leerlingen de mogelijkheid en ruimte te bieden om op zoek te gaan naar hun eigen identiteit en hun talenten. Dat betekent dat er bij ons plaats moet zijn voor alle leerlingen die vanuit hun eigen kracht en persoon keuzes maken. Ook als dit om afwijkende keuzes gaat. Dat vereist een sterk pedagogisch klimaat en een hoge mate van veiligheid voor iedereen. We denken dat we er in slagen de leerlingen deze inspirerende omgeving te bieden.

Wij zijn ervan overtuigd dat dit het beste tot zijn recht komt in een omgeving waar vertrouwen in het eigen kunnen, in elkaar en in de omgeving, de basis vormen.

Missie

De OSG is een school waar leerlingen in een veilig en inspirerend leer- en leefklimaat tot optimale prestaties kunnen komen. Met respect voor de eigenheid van iedere leerling streven wij naar het geven van onderwijs op maat en ondersteuning die adequaat, efficiënt en effectief is.

Visie

In een veilig en zorgzaam klimaat wordt de leerling gestimuleerd zich zo goed mogelijk te ontplooien op cognitief, sociaal, emotioneel, cultureel en creatief terrein. Het uitgangspunt van de OSG is daarbij dat de leerling zelf sturing leert geven aan dit proces, persoonlijke initiatieven leert ontwikkelen en zelf verantwoordelijkheid leert nemen voor het eigen welzijn en de eigen studie. Wij laten de leerlingen hun grenzen verleggen door hen uit te dagen en te stimuleren het beste uit zichzelf te halen. De OSG ondersteunt de groei van de leerling op dit gebied op een zorgvuldige, systematische en coachende manier. Dit vraagt van alle betrokkenen onderling respect en betrokkenheid.