Maatwerk

Wij vinden dat alle leerlingen de gelegenheid moeten krijgen om kennis te maken met sport maar ook met vele andere manieren van toekomstige vrijetijdsbesteding. 

Voor leerlingen die op topniveau sport, muziek, dans etc. bedrijven, doen we onze best om mee te denken in het onderwijsaanbod. Het doel is het succesvol combineren van het onderwijs en het talent. Leerlingen die een sport- muziek– of danscarrière met school willen combineren, krijgen daarvoor alle ondersteuning en medewerking.