Gymnasium

Leerlingen met een vwo of havo/vwo-advies kunnen op de OSG kiezen voor twee vwo-opleidingen: atheneum en gymnasium. De twee opleidingen lijken grotendeels op elkaar, maar er zijn verschillen.

Grieks en Latijn
Het belangrijkste verschil is dat leerlingen op het gymnasium vanaf de brugklas twee extra talen leren, namelijk Grieks en Latijn. In de brugklas is dit samengevoegd tot het vak klassieke talen. Vanaf de tweede klas zijn het twee verschillende vakken. De taal en de cultuur van de Oudheid staan centraal.

We geven deze vakken in ons gymnasiumlokaal, helemaal bovenin de zolderkamer. Zodra je over de drempel stapt word je overspoeld door voorbeelden uit de oudheid: boeken, beelden, vazen, posters en nog veel meer. Veel hiervan is door onze eigen leerlingen gemaakt tijdens onze projecten.

Cultuur
De Grieken en Romeinen hebben ons, nog steeds, veel te zeggen, daarom is hun cultuur een belangrijk onderdeel van deze vakken. Hoe is die oude cultuur van de Grieken en de Romeinen nog terug te zien in onze huidige samenleving? En waar is hun cultuur een inspiratiebron voor geweest?
Voor de antwoorden op deze vragen gaan alle jaarlagen regelmatig op excursie. We bezoeken verschillende plekken in Nederland, maar we gaan ook naar het buitenland.

Excursies
In de onderbouw staan er gemiddeld drie excursies op het programma en in de bovenbouw gaat elke gymnasiast twee keer op een langere buitenlandse reis: één keer naar Trier en één keer naar Rome.

Grieks en Latijn zijn ‘dode’ talen. Ze worden niet meer actief gesproken, maar veel moderne talen zoals Frans en Duits zijn eruit ontstaan. Het leren van deze talen wordt daardoor makkelijker: je herkent woorden en leert waar woorden vandaan komen, en ook wat betreft grammatica zijn er vaak overeenkomsten. Los daarvan leert een gymnasiast ook om kritisch na te denken over de lesstof en om analytisch te werk te gaan. Vaardigheden die in alle vakken van pas zullen komen en ook buiten school. Iedereen die leergierig is, van een uitdaging houdt en graag z’n best doet, zit op hun plek op het gymnasium!