Roken-Alcohol en Drugspreventie

Naast het aanbod in de mentorlessen (interventie programma Samen Fris) én de lessen biologie hebben wij ons de afgelopen jaren verder verdiept in de preventie van roken, alcohol en drugs. Dit pakken wij aan door middel van het stellen van normen, het geven van voorlichting aan ouders en leerlingen en het ingrijpen indien dit noodzakelijk is. Sinds schooljaar 2017-2018 zijn wij dan ook officieel een Rookvrije school. Dit betekent dat er op het schoolterrein niet gerookt mag worden door leerlingen, medewerkers en bezoekers van de OSG. Wij zijn continu in gesprek met politie, gemeente en andere scholen over het voorkomen van dealen rondom scholen. Ook docenten worden geschoold door het volgen van een “leren signaleren-training” betreft roken, alcohol en drugs vanuit het Trimbos-instituut.