Voeding

Sinds schooljaar 2016-2017 heeft de OSG het themacertificaat Voeding behaald. In overleg met onze cateraar en het voedingscentrum is het aanbod aangepast en voldoen wij reeds drie jaar aan de richtlijnen van de Gezonde Schoolkantine. Onze gezonde schoolkantine voldoet aan onderstaande basisregels:

  • Bestaat voor meer dan 80% uit betere keuzes en voor minder dan 20% uit uitzonderingen bij het uitgestalde aanbod én bij de automaten
  • Voldoet voor 100% aan de uitstralingspunten
  • Biedt groente en fruit aan
  • Stimuleert het drinken van water

Hierdoor hebben wij de felbegeerde Gouden Gezonde Schoolkantine schaal 2019 behaald. De waarborging en controle gebeurt door een jaarlijkse screening in samenwerking met onze cateraar.

Ook de nieuwbouw is meegenomen in het geheel. Mooi voorbeeld hiervan is het realiseren van hygiënische watertappunten op diverse plaatsen binnen school. Tevens worden waterflesjes tijdens de reguliere lessen toegestaan.

Klik hier voor het beleidsstuk