Fysieke veiligheid

Onder fysieke veiligheid valt: fysieke veiligheid van het schoolgebouw, het schoolplein en veiligheid tijdens praktijk- en gymlessen, verkeersveiligheid, brandveiligheid en gehoorveiligheid. De OSG werkt met een veiligheidsplan dat jaarlijks getoetst wordt. In het veiligheidsplan staat o.a. beschreven dat de OSG jaarlijks de ontruimingsoefening doet. Dertig medewerkers worden jaarlijks bijgeschoold in BHV (bedrijfshulpverlening).