Schoolkosten

WIS Collect

Op alle locaties van het Atlas College worden de ouderbijdragen en overige schoolkosten via het programma WIS Collect  gefactureerd. Ouders/ verzorgers ontvangen hiertoe vanuit WIS Collect een e-mail van de school. Via deze e-mail kunt u rechtstreeks met o.a. iDEAL de betreffende factuur betalen.

Stichting Leergeld West-Friesland

Alle kinderen moeten mee kunnen doen aan excursies, schoolreisjes en moeten sportkleding of contributie voor een sportvereniging kunnen krijgen. Is dat moeilijk en kan bijvoorbeeld de vrijwillige ouderbijdrage niet betaald worden? Dan kan Stichting Leergeld wellicht ondersteunen.

Deze stichting  geeft voorlichting over beschikbare voorzieningen, bemiddelt tussen ouders en hulpverlenende instanties en verstrekt eventuele aanvullende financiële of materiële hulp met bijvoorbeeld een renteloos voorschot of een gift in geld of natura. Vertrouwelijkheid is een sleutelbegrip bij Stichting Leergeld. Meer informatie kunt u vinden op www.leergeldwestfriesland.nl