Keuzemogelijkheden

Leerlingen worden op basis van het basisschooladvies geplaatst in één van de vier studies, namelijk mavo-havo, havo-vwo, atheneum of gymnasium.

Binnen elke studie kiezen leerlingen een specifieke richting: FLE, TOP-uren of Technasium (havo-vwo of vwo).

Leerlingen kiezen bij aanmelding voor één van de richtingen en volgen deze richting in ieder geval één schooljaar. Aan het einde van het brugklasjaar kijken we samen of de studie en de gekozen richting bij de leerling past.

Een combinatie van het Technasium, TOP-uren en FLE is niet mogelijk. Dan ontstaat er een te hoog aantal lesuren.