Gezonde school

OSG West-Friesland vindt het ontwikkelen van een gezonde leefstijl belangrijk.

OSG West-Friesland is een Gezonde School en mag het landelijk vignet Gezonde School dragen. Dit vignet is een erkenning voor scholen die structureel werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen en medewerkers.

Werkgroep en themacertificaten

De Gezonde School aanpak is een praktische manier waarbij de GGD scholen ondersteunt bij het structureel werken aan gezondheid op school. Deze aanpak gaat uit van wat de school al doet, bouwt hierop voort en sluit aan bij de wensen en behoeften van de school. De school kiest daarbij een aantal gezondheidsthema’s om activiteiten op uit te voeren en maakt een gezondheidsplan. Er zijn acht themacertificaten die de school aan kan vragen om een Gezonde School te worden:

  1. Welbevinden en sociale veiligheid
  2. Voeding
  3. Roken- Alcohol- en Drugspreventie
  4. Bewegen en Sport
  5. Relaties en Seksualiteit
  6. Fysieke veiligheid
  7. Binnenmilieu
  8. Mediawijsheid

Gezond leven check het even (Gezondheidscheck)

Dit is een onderzoek naar de gezondheidssituatie van jongeren en wordt elk jaar uitgevoerd in alle 2e – en 4e klassen op de OSG. Zowel het invullen als het tonen van de persoonlijke resultaten zijn anoniem. Leerlingen kunnen er hun voordeel mee doen door een gesprek aan te vragen met de jeugdverpleegkundige. De resultaten worden meegenomen in het gezondheidsplan.

Het blijkt dat wij op de goede weg zijn. Het spijbelgedrag is afgenomen t.o.v. de jaren daarvoor en ook het rookgedrag en alcoholgebruik onder onze jongeren is verminderd.

Gezondheidsplan

Het gezondheidsplan is opgesteld door de jeugdverpleegkundige van de GGD. De jeugdverpleegkundige is elke maandagmorgen op school te vinden en maakt deel uit van het ondersteuningsadviesteam (OAT). Ze signaleert vroegtijdige ziekten en ontwikkelingsproblemen en verwijst door naar de juiste professional. Tevens geeft ze advies over een gezonde leefstijl: roken, alcohol, voeding, overgewicht, ondergewicht, seksualiteit, slaap en hygiëne.

Speerpunten

Voor aankomend schooljaar hebben wij onderstaande speerpunten gekozen om verder aan te werken en streven ernaar om ook deze themacertificaten te verkrijgen/behouden:

  • Roken- Alcohol- en Drugspreventie
  • Behouden Voeding

De Gezonde School: actieve en gezonde leerlingen

Door de Gezonde School aanpak hopen wij te zorgen voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Het ontwikkelen van een gezonde leefstijl draagt bij aan betere schoolprestaties en minder schooluitval. Zie ook ons schoolondersteuningsprofiel. Wilt u meer weten over de Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.