Kwaliteit

Vensters voor verantwoording is een landelijk project waarin alle cijfermatige informatie over scholen voor voortgezet onderwijs wordt verzameld in één systeem. Deze informatie, afkomstig van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs), de onderwijsinspectie en de scholen zelf, wordt bewerkt en gevisualiseerd. Op de website www.scholenopdekaart.nl zijn de resultaten daarvan in te zien.