Studies

Leerlingen worden op basis van het basisschooladvies geplaatst in één van de vier studies, namelijk mavo-havo, havo-vwo, atheneum of gymnasium.
Het advies van de basisschoolleerkracht is doorslaggevend bij het bepalen in welke brugklas een leerling geplaatst kan worden.
  • Leerlingen met een vmbo-tl- of een vmbo-tl/havo-advies worden in de mavo/havo-brugklas geplaatst.
  • In de havo/vwo-klassen komen de leerlingen met een havo- of een havo-vwo-advies.
  • Leerlingen met een vwo-advies kunnen kiezen voor de atheneum-  of gymnasiumbrugklas. Ook leerlingen met een havo/vwo-advies kunnen om toelating tot het gymnasium vragen.
De OSG kent een éénjarige brugperiode. Vanuit de zgn. dakpanklassen mavo/havo en havo/vwo worden leerlingen bevorderd naar mavo-2, havo-2 of atheneum-2.