‘I can’t breathe´

Algemeen nieuws

‘I can’t breathe´ was, vandaag precies een jaar geleden, één van de laatste zinnen van George Floyd. Hierdoor ontstond een maatschappelijke beweging. Daarbij namen individuen en instituties zichzelf onder de loep en dat bleef ook op onze school niet onopgemerkt. Het idee van diversiteit en inclusiviteit, dat niemand mag worden buitengesloten of gediscrimineerd op basis van haar/zijn/hun ras, geaardheid, geslacht, etniciteit, levensovertuiging, politieke gezindheid of op welke grond dan ook, vinden wij zo belangrijk dat we mede vanuit het idee van burgerschapsvorming op school, hieraan aandacht gaan besteden. Inmiddels is een werkgroep diversiteit aan de slag gegaan om in het komende schooljaar activiteiten te organiseren rondom dit thema. Heb je, als leerling of ouder, ideeën of suggesties dan kun je contact opnemen met mevrouw Okma (docent Engels) via okm@atlascollege.nl.