Passend onderwijs

Passend onderwijs is de manier waarop onderwijs aan leerlingen, die extra ondersteuning nodig hebben, wordt georganiseerd. Bijvoorbeeld extra begeleiding op school, of aangepast lesmateriaal. Want geen enkele leerling is hetzelfde. Daarom maken we ons onderwijs passend waar we dat samen nodig vinden. Kijk hier voor de mogelijkheden.

Schoolondersteuningsprofiel OSG West-Friesland 21-22