Ouderraad

De jaarvergadering van de ouderraad vindt in schooljaar 2021-2022 plaats op 9 december 2021 om 19.30 uur. Met het oog op de coronamaatregelen vindt deze bijeenkomst online via Teams plaats. U kunt zich aanmelden bij mw. Sorcha Toornent (s.toornent@atlascollege.nl). Uiterlijk 8 december ontvangt u de link naar de online vergadering. De vier documenten die tijdens de jaarvergadering worden besproken, treft u hieronder aan.

Notulen jaarvergadering 2020

Jaarverslag 2020-2021

Verantwoording vrijwillige ouderbijdrage 2020-2021

Voorstel verdeling vrijwillige ouderbijdrage 2021-2022

Daarnaast treft u onder deze link meer informatie aan over de ouderraad van de OSG West-Friesland.